Eloy Locatieteam en Regiobestuur

Locatieteam R.K. Parochie St. Eloy

Pastoor Ruben Torres, voorzitter.

Dhr. Co Wittebrood, namens de H. Agatha, tevens vicevoorzitter.

Dhr. Peter Tervoort, secretaris.

Dhr. Dick Meijne, penningmeester.

Mevr. Saskia Bos, namens Regina Caeli en afgevaardigde  regiobestuur.

Dhr. Cor Hienkens, lid locatieteam en afgevaardigde regiobestuur.

Dhr. Ton Swart lid locatieteam, bouwzaken.

Dhr. Jos Baltus, lid locatieteam namens St. Odulphus.

Contactadres: secretariaateloy@planet.nl/0251-215094

PAROCHIEBESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND DE HEILIGE FAMILIE, IJMOND NOORD

Pastoor Ruben Torres, voorzitter

Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk

Wim van der Meer, secretaris, Castricum

Wilma Groot, lid Uitgeest

Wim Brugman, lid Uitgeest

Rita Dufrenne, lid Heemskerk

Mariëtte Mantel, lid Castricum

Saskia Bos, lid Beverwijk-Wijk aan Zee (St. Eloy)

Cor Hienkens, lid Beverwijk-Wijk aan Zee (St. Eloy)

Leny Dekker, lid Velsen Noord

Martin van Kleef, lid Beverwijk, (Twaalf Apostelen)

Secretariaat: Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum

E-mail: info@regioheemskerk.nl