LAATSTE NIEUWS

NIEUW PAROCHIEBLAD

Er is weer een nieuw parochieblad uit, u kunt alles lezen over de komende Advent en Kerstperiode.

KERSTSTAL AGATHA

Elke maandag wordt er druk gewerkt door de kerststalgroep, het begint al aardig te vorderen!

Elke zaterdagmiddag bespeelt de beiaardierster Gerda Peters het carillon van de Agathakerk.

KOFFIE DRINKEN NA DE VIERINGEN

In onze parochiekerken drinken we altijd koffie na de viering. In de H. Agatha is men druk op zoek naar koffieschenksters voor na de zondagvieringen, deze beginnen om 11.00 uur. Wilt u een keertje meedraaien? Meld u zich dan aan bij het secretariaat 0251-215094.

In de Regina Caeili kunt u op dinsdag om 10.00 uur een viering bijwonen, deze wordt om 09.40 uur voorafgegaan door Rozenkransgebed. In de H. Agathakerk wordt op woensdag om 12.00 uur de Rozenkrans gebeden, gevolgd door de viering om 12.30 uur.