HOME

U kunt ons ook vinden op Facebook. Klik hier.

Zaterdagavond 20 juli gaat pastoor Ruben Torres voor in de St. Odulphus. De viering begint om 19.00 uur. Zondag om 11.00 uur gaat kapelaan Jaider voor in de H. Agatha, de Schola zorgt voor de muzikale omlijsting. Elke zondagmiddag 16.00 uur is er ook een Poolse Viering. Maandagavond 20.00 uur wordt het carillon van de Agathakerk bespeeld door Monica Kaźmierczak, stadsbeiaardier uit Gdańsk.
VAKANTIETIJD Nog even en de vakantietijd breekt aan. In onze parochie blijven de tijden van de vieringen onveranderd. In de maand augustus zal er op woensdagmiddag geen viering zijn, wel wordt om 12.00 uur de Rozenkrans gebeden. Laten we oog blijven houden voor elkaar, juist in deze vakantietijd zijn de ouderen onder ons soms extra alleen…
AKTUELE INFO Op vrijdag 31 mei is pastoor Henk Jozef Niesten overleden. Pastoor Niesten was als priester verbonden aan de Apostelkerk in Beverwijk. Maar ook in onze parochie was pastoor Niesten een geliefd voorganger. De plechtige uitvaart van pastoor Niesten heeft vrijdag 7 juni plaatsgevonden in de Apostelkerk.

Maak mij tot instrument van uw vrede:

Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn,

Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt;

Laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Moge het zo zijn

Laten we samen EEN zijn, en vooral nu met zorg voor hen die in oorlogsgebieden leven…..