Home

U kunt ons ook vinden op Facebook. Klik hier.
VORMSEL EN DE VIERING DIT WEEKEND
Eryk, Kekette, Kikette, Sahana uit Beverwijk en Krystyna, Martin, Wiktor uit Velsen-Noord ontvangen a.s. zaterdagavond 30 oktober in de Laurentiuskerk van Mgr. Hendriks het Heilig Vormsel. Zondag 31 oktober, de laatste zondag van de Mariamaand, is er één gezamelijke viering in de H. Agatha, pastor Nico Smit gaat voor en themakoor Staccato zorgt voor de muzikale omlijsting. Op 2 november, 19.00 uur, vieren we Allerzielen. Pastor Nico Smit gaat voor in de St. Odulphus en pastor Ron Hopman in de H. Agathakerk. U bent van harte welkom.
HOE KUNNEN WE ONZE PAROCHIE FINANCIEEL STEUNEN?
We zijn heel blij dat alle activiteiten en vieringen weer op gang komen. Om alles te blijven bekostigen is onze parochie echter mede afhankelijk van giften. Buiten de extra actie Kerkbalans is het nu ook mogelijk om gewoon vanaf huis, maar ook in de kerk zonder contant geld een steentje bij te dragen via de App: Givt. Onder het kopje Info kunt u er alles over lezen.
PAROCHIEBLAD
Er is weer een nieuw parochieblad uit, weet u dat u het blad ook digitaal kunt ontvangen, net zoals het laatste nieuws? Een mailtje naar het secretariaat is voldoende: secretariaateloy@planet.nl. In het parochieblad blikken we vooruit en kunt u ook alle info vinden over de nieuwe wijze van collecteren. Natuurlijk kunt u ook contant blijven geven!

UIT HET GEBED VAN FRANCISCUS

Maak mij tot instrument van uw vrede:

Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn,

Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt;

Laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Moge het zo zijn…

EEN als parochie, EEN met U, EEN MET JONG EN OUD.