HOME

U kunt ons ook vinden op Facebook. Klik hier.
De Agathakerk is vandaag, zaterdag 24 februari, geopend van 13.00 -15.00 uur. Zondag 25 februari, tweede zondag van de Veertigdagentijd, is er in de St. Odulphus een gemeenschapsviering om 10.00 uur. Daarna is in de H. Agatha een dienst waarin diaken Marcel de Haas voorgaat, deze begint om 11.00 uur en het Agathakoor zorgt voor de muzikale begeleiding. Om 16.00 uur wordt een Poolse viering gehouden in de H. Agathakerk. Komt u ook een keer de Rozenkrans bidden op woensdag om 12.00 uur? Daarna er een viering om 12.30 uur. Van harte welkom!
AKTIE KERKBALANS GESTART!!! Een gemeenschap maken we met elkaar, we doen het samen, ongeacht een gebouw. Onze parochie wil een veilige plaats zijn voor een ieder die zoekende is. Wij willen de gemeenschap blijven waar iedereen elkaar kent en erkent. Waar we naar elkaar omzien in vreugde en verdriet. Helaas wordt het voor onze parochie steeds lastiger financieel overeind te blijven, daarom doen we mee met de landelijke Aktie Kerkbalans, doet u mee? Onder het kopje Info vindt u alle info hoe te doneren!
AKTUELE INFO Zondag 4 februari is het jubileumjaar van de H. Agatha met een feestelijke regionale viering ingeluid. Mgr. J. Hendriks ging voor, de beide koren zongen en na afloop was er een heel gezellig samenzijn tijdens de goed verzorgde lunch. Een mooie start voor een feestelijk jaar!

Maak mij tot instrument van uw vrede:

Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn,

Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt;

Laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Moge het zo zijn

Laten we samen EEN zijn, en vooral nu met zorg voor hen die in oorlogsgebieden leven…..