HOME

U kunt ons ook vinden op Facebook. Klik hier.
VIERINGEN A.S. WEEKEND
Deze zondag vieren we in onze parochie Maria Tenhemelopneming, het Hoogfeest waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen. Er zijn dit weekend twee vieringen: op zondag in de St.Odulphus om 09.15 uur waarin pastoor v.d. Linden voorgaat en daarna om 11.00 uur in de H. Agatha, hierin gaat rector Jeroen de Wit voor. In beide vieringen zal Maria feestelijk in het zonnetje worden gezet in gezang en gebeden!
VAKANTIETIJD
Alle aktiviteiten rond de werkgroepen en koren ligt een beetje stil in deze vakantietijd. Stil…. Dat is het ook voor onze medeparochianen, zeker voor hen die al wat ouder zijn…Onze parochie is een warme gemeenschap, laten we daarom extra aandacht en zorg blijven besteden aan elkaar…Een telefoontje of een bezoekje kan de dag net een beetje meer glans geven!
REGIOROOSTER, NIEUWSBRIEF EN VIERINGEN
In de maanden juli en augustus zijn er geen vieringen op woensdag in de H. Agatha, wel wordt om 12.00 uur de Rozenkrans gebeden. U bent ook van harte welkom om in de Regina Caeli de viering te bezoeken, deze wordt elke dinsdag om 10.00 uur gehouden, voorafgegaan door het Marialof, na de viering drinken we nog even gezellig een kopje koffie of thee. Het REGIOROOSTER van de vieringen kunt u vinden onder het kopje Vieringen en Aktiviteiten, de JULI NIEUWSBRIEF kunt u vinden onder het kopje INFO.

Maak mij tot instrument van uw vrede:

Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn,

Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt;

Laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Moge het zo zijn

Laten we samen EEN zijn, en vooral nu met zorg voor hen die in oorlogsgebieden leven…..