HOME

U kunt ons ook vinden op Facebook. Klik hier.

Zondag 23 juni is er om 10.00 uur een gemeenschapviering in de St. Odulphus waarbij het Odulphuskoor zal zingen. Om 11 uur gevolgd door een viering in de H. Agatha, waarbij het Agathakoor de muzikale ondersteuning zal verzorgen en diaken Marcel de Haas voorgaat.
OUDEREN EN ZIEKENDAG Zaterdag 8 juni hield de parochie St. Eloy in de H. Agathakerk de jaarlijkse ouderen-en ziekendag voor de ouderen en overige belangstellenden van onze parochie in Beverwijk, Wijk aan Zee en omstreken.De dag begon met een H. Eucharistieviering met Handoplegging. Zeer veel mensen ervaren door de Handoplegging de kracht van Christus. Maar ook voelden we speciaal op deze dag, als gast of vrijwilliger, weer de hartelijkheid en warmte van zo velen om ons heen. Het was weer een prachtige dag! Dank aan ieder die aanwezig was; gast en vrijwilliger!!
AKTUELE INFO Op vrijdag 31 mei is pastoor Henk Jozef Niesten overleden. Pastoor Niesten was als priester verbonden aan de Apostelkerk in Beverwijk. Maar ook in onze parochie was pastoor Niesten een geliefd voorganger. De plechtige uitvaart van pastoor Niesten heeft vrijdag 7 juni plaatsgevonden in de Apostelkerk.

Maak mij tot instrument van uw vrede:

Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn,

Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt;

Laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Moge het zo zijn

Laten we samen EEN zijn, en vooral nu met zorg voor hen die in oorlogsgebieden leven…..