HOME

U kunt ons ook vinden op Facebook. Klik hier.

PINKSTEREN Eerste Pinksterdag is de viering in de St. Odulphus om 10.00 uur, voorgangers zijn pastor Nico Smit en dominee Miekie Myburg, het Odulphuskoor zorg voor muzikale begeleiding.In de Agathakerk is de viering om 11.00 uur, voorganger pastoor Ruben Torres, hierbij zingt het Agathakoor. U bent van harte welkom!
KERKBALANS Een gemeenschap maken we met elkaar, we doen het samen, ongeacht een gebouw. Onze parochie wil een veilige plaats zijn voor een ieder die zoekende is. Wij willen de gemeenschap blijven waar iedereen elkaar kent en erkent. Waar we naar elkaar omzien in vreugde en verdriet. Helaas wordt het voor onze parochie steeds lastiger financieel overeind te blijven, daarom doen we mee met de landelijke Aktie Kerkbalans, doet u mee? Onder het kopje Info vindt u alle info hoe te doneren!
OUDEREN EN ZIEKENDAG EN NIEUW PAROCHIEBLAD Wat was het fijn om vorig jaar weer een ouderen en ziekendag te houden. Ook dit jaar willen we dit weer gaan doen. U kunt zich nog inschrijven als gast of vrijwilliger. De formulieren vindt u onder het kopje Info van en over de parochie. Daar is ook het zomernummer van het parochieblad te downloaden.

Maak mij tot instrument van uw vrede:

Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn,

Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt;

Laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Moge het zo zijn

Laten we samen EEN zijn, en vooral nu met zorg voor hen die in oorlogsgebieden leven…..