HOME

U kunt ons ook vinden op Facebook. Klik hier.
PRIESTERWIJDING DIAKEN JAIDER
Zaterdag 11 juni wordt diaken Jaider priester gewijd! Een feestelijke dag voor diaken Jaider, zijn familie, onze parochie en de hele regio! Zondag 12 juni, om 11.00 uur, zal kapelaan Jaider zijn eerst Mis houden in de Pancratiuskerk in Castricum. In het nieuwe parochieblad, te downloaden onder het kopje Info, kunt u er alles over lezen. Wij wensen diaken Jaider een goede voorbereiding en ons gebed vergezelt hem!
OUDEREN EN ZIEKENDAG!
Wat mooi te kunnen melden dat we na twee jaar op 4 juni weer een ouderen en ziekendag kunnen houden. Altijd een prachtige dag voor gasten en vrijwilligers. De dag begint om 10.00 uur met koffie, gevolgd door de H. Eucharistieviering met handoplegging en wordt afgesloten met het Marialof. U kunt zich nog aanmelden bij het secretariaat: 0251-215094. Ook kunt u onder info de aanmeldbrief downloaden, ook voor de vrijwilligers.
INFO VIERINGEN
Op zondag 29 mei is er in de H. Agathakerk om 11.00 uur één gezamenlijke viering, pastoor Ruben Torres gaat voor en het Agathakoor zingt en aan het einde van de Mariamaand wordt weer een lichtprocessie gehouden. Elke dinsdag is in de Regina Caeli om 10.00 uur een viering, in de H. Agatha woensdag 12.30 uur, beide voorafgegaan door Rozenkransgebed. Van harte welkom!

Maak mij tot instrument van uw vrede:

Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn,

Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt;

Laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Moge het zo zijn

Laten we samen EEN zijn, en vooral nu met zorg voor hen die in oorlogsgebieden leven…..