HOME

U kunt ons ook vinden op Facebook. Klik hier.
JUBILEUM THEMAKOOR
Zaterdag 2 juli om 19.00 uur, viert het themakoor alsnog het 50jarig bestaan. Pastor Bertus Stuifbergen en drs. Jan de Wildt gaan voor in de feestelijke viering welke als thema heeft: “Open je ogen voor de gemeenschap”. De viering staat onder de bezielende leiding van Marja Westerbeek en Anja van der Ploeg bespeelt de toetsen.Na afloop is er nog een gezellig samenzijn. Zondag om 09.15 uur is er een viering in de Regina Caeli en om 11.00 uur in de H. Agatha, in beide vieringen gaat pastoor Ruben Torres voor. Van harte welkom!!
10 JULI TUINFEEST IN DE H. AGATHA
Wat was het een prachtige dag zondag 26 juni: blije kinderen die voor het eerst hun eerste heilige communie mochten doen in een feestelijk versierde Agathakerk. Zondag 10 juli verzorgen het Agathakoor en kinderkoor Eigen Wijs samen de muzikale begeleiding van de viering waarin rector Jeroen de Wit voorgaat, jong en oud is van harte welkom, ook later in de pastorietuin en natuurlijk speciaal onze Eerste Communicantjes!
REGIOROOSTER, NIEUWSBRIEF EN VIERINGEN
In de maanden juli en augustus zijn er geen vieringen op woensdag in de H. Agatha, wel wordt om 12.00 uur de Rozenkrans gebeden. U bent van harte welkom om in de Regina Caeli de viering te bezoeken, deze wordt elke dinsdag om 10.00 uur gehouden, voorafgegaan door het Marialof, na de viering drinken we nog even gezellig eekopje koffie of thee. Het REGIOROOSTER van de vieringen kunt u vinden onder het kopje Vieringen en Aktiviteiten, de JULI NIEUWSBRIEF kunt u vinden onder het kopje INFO.

Maak mij tot instrument van uw vrede:

Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn,

Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt;

Laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Moge het zo zijn

Laten we samen EEN zijn, en vooral nu met zorg voor hen die in oorlogsgebieden leven…..