Activiteiten

Zaterdag 4 juni werd in de H. Agathakerk de ouderen en ziekendag gehouden, fijn dat dat weer kon na 2 jaar!