Speciale vieringen

ASWOENSDAG 26 februari
Op Aswoensdag zijn er drie vieringen waarin het askruisje wordt gegeven.
 Om 09.30 uur in de Regina Caeli, voorganger pastoor Overmars
 Om 12.30 uur in de H. Agatha, voorganger pastoor Kaleab.
 Om 19.00 uur in de St. Odulphuskerk, voorganger pastoor Kaleab.
Voorafgaand aan de viering in de St. Odulphus is er om 17.30 uur een sobere maaltijd. Al een aantal jaren op initiatief van de Raad van kerken
worden er in de diverse geloofsgemeenschappen sobere maaltijden georganiseerd. Er wordt soep en brood gegeten, gemediteerd en gezongen. Voor de sobere maaltijden kunt u zich opgeven. Er komen
intekenlijsten te liggen in de drie kerken.