Speciale vieringen

2 en 3 november Allerzielenvieringen

Nu “Allerzielen”nadertgaan degedachten speciaal uitnaar onze dierbare overledenen.In deze tijd denken we speciaal aan diegenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Maar ook willen we alle overledenen die nog zo in ons hart zitten gedenken. In onze parochie wordt Allerzielen in twee locaties herdacht:Op 2 november,19.00 uur,verzorgt het Themakoor samen met pastor Nico Smit en dhr. Jan de Wildt de sfeervolle Allerzielenviering. Gezongen wordt o.a. ‘Lament’ (uit: ‘Stabat Mater’ van Karl Jenkins), de negro-spiritual ‘Steal away’,het‘Pie Jesu’( muziek van J. Krom) en een mooie bewerking van ‘Blijf mij nabij’ (van Pater C. van der Peet, scj). De liederen worden deels op orgel, deels op piano begeleid, en enkele liederen zullen acapella worden gezongen.Tijdens de tocht naar het kerkhof wordthet Taizé-lied ‘Als alles duister is’ gezongen.In Beverwijk is gekozen om Allerzielengezamenlijk in de Agathakerk te vierenop zondag 3 november om 11.00uur. Het Russisch kamerkoor Soglasijezal deze viering muzikaal ondersteunen, pastoor Kaleab gaat voor.