Over Eloy

Tijdens een gesprek met deken Ton Cassee en pastoor Kaleab heeft bisschop Mgr. Punt hen uitdrukkelijk verzocht om, na een periode van pastorale samenwerking met de regio Heemskerk/Castricum/Uitgeest sinds december 2017, nu ook te komen tot een bestuurlijke samenwerking van deze regio met Beverwijk. De motivatie van de bisschop is al langer duidelijk. Onze krimpende kerk is volop in verandering. De luxe van kleine groepen willen blijven is voorbij. We moeten primair elkaars aanvulling en verrijking zijn. Daarbij zal in de nabije toekomst vooral gekeken worden naar de beschikbaarheid van pastores, het aantal vieringen, het aantal kerkgebouwen alsmede de kerkbetrokkenheid. Inmiddels is door deken Ton Cassee als moderator van het beoogde samenwerkingsverband een brief aan de pastores en besturen van de regio Heemskerk en de regio Beverwijk gestuurd om in gezamenlijk overleg te komen tot een groter samenwerkingsverband. Beoogd wordt het nieuwe samenwerkingsverband met ingang van 1 november a.s. te laten starten, waarbij het bestuur van het huidige samenwerkingsverband (Castricum, Heemskerk en Uitgeest) zal worden vergroot met vertegenwoordigers uit de twee Beverwijkse regio’s (Agatha/Regina Caeli/Wijk aan Zee en Apostelkerk/Velsen-Noord/Sancta Maria).

Wat betekent het voor onze eigen parochie en gaan we nu weer een nieuwe periode van onzekerheid tegemoet? De ervaring van de regio Heemskerk/Uitgeest/Castricum leert dat als mensen van goede wil zijn, er in goed onderling overleg veel mogelijk is. Daarbij behouden de parochies hun zelfstandige positie en blijven ze financieel onafhankelijk.

Naast het vormen van een bestuur voor het nieuwe samenwerkingsverband is het de wens van de Bisschop om het aantal vieringen te verminderen. In eerste instantie zal hierbij worden gekeken naar de regio Beverwijk en in een later stadium ook naar de regio Heemskerk. Hierover zal nog een schrijven volgen.

Bron: publicatie van Deken Cassee in het parochieblad van september.