Over de parochie St. Eloy

De RK parochie St.Eloy is een open, toegankelijke, gastvrije en sociale geloofsgemeenschap, die God’s zorg viert en deelt met haar parochianen en omziet en oog heeft voor de node van de medemens. 

Als parochie St.Eloy volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk.

Dit beleid is via de volgende link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid