Over Eloy

De RK parochie St.Eloy is een open, toegankelijke, gastvrije en sociale geloofsgemeenschap, die God’s zorg viert en deelt met haar parochianen en omziet en oog heeft voor de node van de medemens. 

Als parochie St.Eloy volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grenssoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl.

Dit beleid is via de volgende link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid