Info

Secretariaat Parochie St. Eloy
Mw. C. W.M. Vermeij-Krom,
Tel./ E-mail: 0251-215094 / secretariaateloy@planet.nl,
Aanwezig: dinsdag t/m donderdagochtend 09.00 – 12.00 uur.

Centraal nummer bij overlijden

Beverwijk: secretariaat Eloy
0251-215094 email: secretariaateloy@planet.nl
Wijk aan Zee: dhr. P. Heine 0251-375463

Bankrekeningnummers

Bankrek. Eloy NL96RABO 0388.074.957
Bankrek. Kerkbijdr.: NL64RABO 0107.303.213 R.K.Parochie St.Eloy Beverwijk

Ziekenbezoek in ziekenhuis

Secretatariaat St. eloy: 0251-215094
secretariaateloy@planet.n

Ziekencommunie

Pastoor Kaleab. tel: 06-18831825

Aanspreekpunt Liturgie
Saskia Bos tel. 215276
Marinet Huisman tel. 244370

Misintenties
U kunt uw misintenties opgeven per E-mail of telefoonnummer van de locatie. Ook kunt u uw misintentie voor de dienst opgeven bij de lector van de locatie.