Home

ACTIVITEITEN
In het weekeinde van 23/23 februari zijn er drie vieringen. Op zaterdag om 19.00u in de Regina gaat pastoor Kaleab voor. Samen zingend maken we er een mooie viering van. Op zondag om 9.30u in de Odulphus is er een gemeenschapsviering. In deze viering zingt het Odulphuskoor. Ook op zondag in de Agatha om 11.00u gaat kapelaan Teun Warnaar voor. Het Agathakoor zorgt voor de zang.
FACEBOOK EN ANDERE MEDIA
Jeugdkoor Eigenwijs: Voor het laatste nieuws: kijk op Facebook “Eigenwijs”
NIEUWS
Heeft u het nieuwe parochieblad al gelezen? De actie Kerkbalans is van start gegaan. Zie hiervoor onder het kopje INFO.

Mensen zijn op de vlucht, zoveel onrust en ontreddering.
Kinderen zonder toekomst, alleen, ontheemd.
Wij proberen in onze parochie met diverse projecten
naar vermogen te ondersteunen .
Zo gaan we ook verder in het nieuwe jaar, in vrede en saamhorigheid.
Elkaar vasthoudend in het geloof, inspirerend en bemoedigend waar nodig.