Sacrament der zieken

Sacrament der Zieken
Of bezoek vanuit de parochie

Niet alleen in de kracht van ons leven, maar ook als wij onze kwetsbaarheid ervaren mogen wij God nabij weten. In het sacrament der zieken, bidden wij om Gods kracht, om heling en herstel waar mogelijk. Hoe onze levensweg ook zal gaan, we vertrouwen dat God ons nabij is.

Ook als u een gesprek met een pastor wilt, of de Communie wil ontvangen, kunt u een pastor aanspreken of het parochiesecretariaat bellen. Vergeet ook niet aan te geven als u in (of uit) het ziekenhuis bent en bezoek wilt ontvangen van de parochie!!
Neemt u contact op via het parochiesecretariaat in de pastorie aan de Breestraat. tel.: 0251-215094.