Gezinsvieringen / jeugdactiviteiten

Ondanks dat onze jeugdkoren al volop aan het repeteren zijn voor de kerstvieringen zingen ze natuurlijk ook nog in de reguliere vieringen in november!Volgende week zaterdag,16 november 19.00 uur, zingt het Jeugdkoorvande Odulphuskerk in de gezinsviering waarin pastoor Kaleab voorgaat. Zondag 24 november, feest van Christus Koning,zingt het Jeugdkoor“Eigen Wijs”om 11.00 uurin de Agathakerk, dat doen ze dezekeer samen met het Agathakoor.