Gezinsvieringen / jeugdactiviteiten

ASWOENSDAG Woensdag 26 februari a.s. is het Aswoensdag. Het begin van de veertigdagentijd, de tijd van vasten. In de viering van 12.30 uur in de Agathakerk kunnen we een askruisje op ons hoofd ontvangen om daarmee te zeggen dat wij ons voor gaan bereiden op Pasen. De verrijzenis van Jezus uit de Dood. Door vasten en/of door bewuster te leven maken we onszelf klaar. Eveline Couzijn-Strodijk

JOZEF, DE MUSICAL, IN WIJK AAN ZEE
In de St. Odulphus kerk gaan we samen met de kinderen van het jeugd- en jongerenkoor en een aantal leden van het themakoor de musical Jozef
opvoeren. Dat gaat gebeuren op zaterdag 14 maart vanaf 19.00 uur. De kinderen zijn erg enthousiast. Zij zijn al maanden aan het oefenen met acteren, dansen en zingen. Ook
de themakoorleden zijn zich druk aan het voorbereiden. Het verhaal gaat over Jozef. Hij is het lievelingetje van zijn vader, Jacob,
en krijgt een mooie jas cadeau. Zijn broers zijn jaloers en verkopen Jozef 11aan kooplieden uit Egypte. In Egypte wordt Jozef door Potifar gekocht.
Daar werkt hij zich op tot hoofd van de slaven. De vrouw van Potifar is jaloers en neemt wraak door Jozef er van te beschuldigen dat hij haar
probeerde te verleiden. Jozef belandt in de gevangenis. Daar ontmoet hij de schenker en de bakker die ieder een droom hebben. Jozef kan die
dromen uitleggen. Dan heeft ook de farao een droom. Jozef wordt uit de gevangenis gehaald om de droom van de farao uit te leggen. Dat lukt
en als beloning wordt Jozef onderkoning van Egypte. Maar dan komt er hongersnood. De broers van Jozef komen in Egypte aan, waar nog wel
eten in overvloed is, en herkennen Jozef niet. Jozef herkent hen echter wel. Hij besluit zijn broers op de proef te stellen……
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken. De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te doen.
Dus zet in uw agenda:
Zaterdag 14 maart om 19.00 uur in St. Odulphus kerk in Wijk aan Zee!