Gezinsvieringen / jeugdactiviteiten

Naar alle scholen in de omgeving is een brief gestuurd met een oproepvoor de Eerste Communie. Hieronder in het kort de belangrijkste punten:Kinderen die in het komende schooljaar in groep 4 van debasisschool zitten (dus schooljaar 2019/2020) worden uitgenodigdom hun Eerste Heilige Communie te ontvangen.Voor de kinderen die mee willen doen, wordt op zaterdag 28september a.s. om 17.00 uur in de Esplanadezaal van deMariakerk in Heemskerk (Spoellaan 1), een ontmoetingsfeest meteen maaltijd georganiseerd. De kinderen krijgen na de vakantieeen persoonlijke uitnodiging in de brievenbus voor dit feestelijkediner. 14
Graag maken wij dezelfde middag kennis met u, deouders/verzorgers, om 18.00 uur in de Mariakerk, met een kopjekoffie/thee. Een lijst met alle data met kindermiddagen en gezinsvieringenontvangt u bij het inschrijven van uw kind, zodat u het alvast inuw agenda kunt zetten.Noteer alvast in uw agenda: op dinsdag 8 oktober van 20.00 tot21.00 uur is er een informatieavond voor de ouders, ook in deEsplanadezaal van de Mariakerk in Heemskerk. Dekindermiddagen worden door een groep enthousiaste begeleidersuitgewerkt op een manier die de kinderen aanspreekt:toneelstukjes, filmpjes, knutselwerkjes, liedjes… kortom, alles omleuke en leerzame middagen te beleven!Graag ontvangen wij de aanmeldingen vanaf nu tot uiterlijk 21september a.s., zodat we op tijd de persoonlijke uitnodiging naar dekinderen kunnen versturen en goed voorbereid zijn op hetontmoetingsdiner. Dit kan via:eerstecommuniegroep@gmail.com, t.a.v. Christa Woudhuizen metvermelding van naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en school.Er is ook een online aanmeldformulier beschikbaar. Ook als uw kind nogniet gedoopt is, kan hij/zij mee doen met het Eerste Communieproject.Dan kan uw kind in de loop van het jaar het Doopsel ontvangen. Namens het regionale team van kindercatechese de rk parochie St. Eloy, H. Laurentius en H. Maria in Heemskerk en O.L.V. Geboorte in Uitgeest.Kapelaan Teun Warnaar en Mariette Sinkeldam. (coördinator) 06-42366655