Dopen

Dopen
God heeft elk mensenkind lief, onvoorwaardelijk. In het Doopsel bevestigen wij van onze kant, dat wij die weg met God willen gaan. Er kunnen verschillende redenen zijn om voor de Doop te kiezen.
Als ouders of verzorgers maak je die keuze voor je kinderen. We zien ook dat kinderen er zelf naar vragen. Rond de Eerste Communie worden bijvoorbeeld ook nog kinderen gedoopt. Ook als volwassene kun je gedoopt worden.

Voor het Doopsel kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. Een van de pastores zal dan contact met u opnemen voor een eerste afspraak.
In overleg en naar mogelijkheden wordt samen de doopdatum en plaats bepaald. Doorgaans vinden de Doopvieringen op zondag plaats in de voormiddag (13:30)

Opgave voor alle locaties kan via het parochiecentrum tel./ e-mail: 0251-215094 / secretariaateloy@planet.nl