Activiteiten

Klaverjassen voor kinderen en moeders met HIV in Ethiopie

We gaan weer klaverjassen! De M.O.V.groep organiseert ook dit najaar weer een klaverjasmiddag. De opbrengst is voor het adventsproject in Ethiopië. Hulp aan moeders en kinderen met HIV, in de vorm van voeding, vitamine en kleding. Medicijnen worden door de overheid verstrekt. Het zijn kinderen die meedoen aan het schoolproject van pastoor Kaleab. Meer hierover leest u in het volgende parochie blad.Waar en wanneer: Zondag 17 november om 13.30 uur in de ontmoetingsruimtevan de Regina Caeli.Doet u mee? Een gezellige middag voor een goed doel: Iedereen is welkom, alleen is het voor de organisatie handig als u zich aanmeldt. De kosten zijn: € 4,00 incl. koffie.U kunt zich inschrijven bij: Hannie van de Reep, tel.0251-241245 . email: hannie.vandereep@gmail.com