Activiteiten

OPEN KERK

Wat zou het mooi zijn als de kerken meer open zijn. Dat gebeurt gelukkig bij de H. Agathakerk op woensdag-en op zaterdagmiddag. Deze kerk leent zich daar uitstekend voor door de ligging aan de Breestraat en de goede parkeermogelijkheden.Ook tijdens de vieringen op zondag zie je mensen spontaan binnenlopen en onder andere een kaars opsteken. Als wijzelf in een winkelstraat lopen en we zien een kerk open dan lopen we vaak even binnen. Daar willen we ook in Beverwijk mee doorgaan. De Stichting Vrienden van de Agatha Open Kerk heeft als doelstelling: Het instandhouden van de Agathakerk als parochiekerk, als religieus,spiritueel en sociaal cultureel centrum en het behoud van de kerk als monument van Beverwijk. Graag vragen wij daarvoor ieders medewerking!De stichting heeft als bestuur:-Cor Hienkens, voorzitter-Chris de Goede, secretaris-Henny Uitendaal, penningmeester-Ben Sloot, lid-Mieke van Leur, lidAls u vrijwilliger wil zijn voor de Open Kerk: neem dan contact op met Chris de Goede 02510-241273 of mail naar ymchris@planet.nl. Een paar uur per weekis van harte welkom en het is nog leuk werk ook!Uiteraard is ook een financiƫle bijdrage van bijvoorbeeld 10 euro van harte welkom als Vriend van de Stichting Vrienden van de Agatha Open Kerk op bankrekening: NL95RABO030842700, ten name van Stichting Vrienden van de Agatha Open Kerk.